Pertubuhan Agenda Social Media 1Malaysia

Sunday, June 14, 2009

Ekonomi 1 MALAYSIA : Silaj bantu penternak Boer

''Teknologi untuk menghasilkan silaj (tumbuhan yang dijeruk) boleh dipelajari di MARDI Telong di mana sisa tanaman jagung dipotong semasa berusia 60 hari selepas hasilnya dituai," ujar Timbalan Ketua Setiausaha (Usahawan) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Mohd. Hashim Abdullah

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...